Nowe czy z drugiej ręki? Jakich nieruchomości szukali kupujący?

Rozpoczynając poszukiwania swojej wymarzonej nieruchomości kupujący mają do wyboru mieszkania używane oraz mieszkania, które dopiero czekają na swojego pierwszego właściciela. Każdy z tych rynków ma swoje zalety, ale również wady. Czy osoby, które ostatecznie zdecydowały się na zakup nowej nieruchomości dopuszczały również możliwość nabycia używanego lokalu? Jak zmieniły się te preferencje w porównaniu do ubiegłego roku?

 

W ramach Badania dotyczącego preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania przeprowadzonego przez TNS Polska dla serwisu Otodom.pl pytano respondentów o preferencje dotyczące rynku, na którym szukali swojego przyszłego „M”. Mieszkańców powstałych w trakcie ostatnich dwóch lat osiedli/inwestycji zapytano o to, czy brali pod uwagę zakup mieszkania z rynku wtórnego.

Z otrzymanych wyników możemy się dowiedzieć, iż aż 55% właścicieli domów/mieszkań interesowało się tylko i wyłącznie ofertami dotyczącymi nowych domów. Oznacza to wzrost o 2 p.p. względem analogicznego badania w ubiegłym roku. Druga część respondentów (45%) w jakimś stopniu rozważała zakup nieruchomości z drugiej ręki. Jak się jednak później okazało ostatecznie zdecydowały się one na zawarcie transakcji zakupu z deweloperem. Zaledwie 9% respondentów nie miało preferencji w zakresie wyboru konkretnego rynku. Dla tej grupy fakt, czy mieszkanie pochodziło z drugiej ręki, czy też będzie zasiedlone po raz pierwszy, nie odgrywał istotnej roli. Około 12% ankietowanych poszukiwania nieruchomości kierowało w pierwszej kolejności na rynek wtórny. Dwukrotnie większa liczba respondentów (24%) dopuszczała rynek wtórny, choć od razu wskazywała mieszkanie/dom z rynku pierwotnego jako preferowaną opcję. Jak zauważa Agata Polińska, ekspert serwisu Otodom.pl, zestawienie otrzymanych wyników z analogicznymi zebranymi w poprzednim roku wskazuje na większe zdecydowanie poszukujących mieszkań w kwestii wyboru konkretnego rynku, na którym koncentrują poszukiwania. Świadczy o tym przede wszystkim spadek o 11 p.p. udziału ankietowanych, dla których kwestia ta pozostaje obojętna.

 

preferencje właścicieli

Źródło: Badanie dotyczące preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania – badanie TNS Polska dla otoDom.pl. Badanie przeprowadzono marcu 2015 roku. W badaniu wzięło udział 501 pełnoletnich mieszkańców nowych osiedli bądź inwestycji, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat w pięciu miastach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Na każde miasto przypadło 20% ankietowanych.

 

Wśród pięciu badanych miast, wyniki jednego rynku wyraźnie odróżniają się od czterech pozostałych. Jak można się domyślić chodzi o Warszawę, która głownie ze względu na wielkość podaży oraz wysokość cen rządzi się swoimi prawami. Nie inaczej jest w przypadku zachowań kupujących. W stolicy respondenci zdecydowanie rzadziej interesowali się mieszkaniami/domami tylko z rynku pierwotnego, zdecydowanie częściej niż w pozostałych miastach preferowali mieszkanie
z rynku wtórnego (47% wobec 12% dla ogółu). Tylko 21% poszukujących swojej nieruchomości w stolicy zadeklarowało brak zainteresowania rynkiem wtórnym. Dla porównania warto dodać, iż wśród ogółu przebadanych kupujących odsetek ten stanowił ponad połowę respondentów.

Podsumowując, większość ankietowanych (55%) nie interesowała się nieruchomościami, które miały wcześniej innych właścicieli, czyli pochodziły z rynku wtórnego. Swoje poszukiwania celowo ograniczali do nowych mieszkań lub domów. Preferencje pozostałych w jakimś stopniu uwzględniały rynek wtórny, chociaż i tak można w nich dostrzec większą sympatię do nowych mieszkań. Można więc stwierdzić, iż deweloperzy stoją na dobrej pozycji, mając do zagospodarowania dużą grupę osób preferujących nowe mieszkania. Analitycy Działu Badań i Analiz Grupy Emmerson dodają, iż odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie są liczne nowe projekty wprowadzane w ostatnim czasie na rynek.

 

Aleksandra Kubicka, serwis Otodom.pl

 

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

 


  • azbud
  • campo
  • kalter
  • marked
  • logoksb200.jpg
  • logomale